जनभावना बिपरिता कुनै हालत संविधान सम्सोधन हुँदैन:-कमला विश्कर्मा created on gifs.com>

x ad by gifs.com

Share URLCtrl + C to copy

EmbedCtrl + C to copy

Share
GIF